Quines mesures hi ha previstes per a l’exempció de quotes a la Seguretat Social?

20 març 2020

La Tresoreria General de la Seguridad Social ha anunciat la publicació del butlletí Red 4/2020,  on s’especifiquen les mesures urgents extraordinàries que estableixen mecanismes per a l’exempció de quotes de la Seguretat Social, recollides a l’article 24 del Reial decret-llei 8/2020.

Després d’analitzar aquesta publicació, el departament Jurídic de PIMEC destaca que:

  • Aquestes suspensions de contractes o reducció d’hores no impliquen la baixa de la Seguretat Social.
  • Les persones han d’estar assegurades en l’empresa amb un dels nous valors creats d’inactivitat.
  • Aquesta nova situació d’inactivitat podrà ser modificada entre elles durant el període de vigència d’aquesta situació excepcional.
  • La situació d’inactivitat extraordinària haurà de mantenir-se sempre que sigui reconeguda per l’autoritat laboral competent.
  • Un cop finalitzada la situació excepcional, s’haurà  de modificar el camp d’inactivitat i deixar el valor sense contingut.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.