Quin és el perfil del professional autònom a Catalunya?

05 març 2020

L’Observatori del Treball de la Generalitat ha publicat el document Evolució i perfil treball autònom, a partir de les dades del 2019

L’Observatori del Treball i Model Productiu, que treballa per proporcionar informació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha publicat recentment un informe amb el títol Evolució i perfil treball autònom, que recull les dades de la Seguretat Social del 2019 respecte als professionals autònoms.

Una de les dades més significatives que presenta l’informe és que l’evolució interanual dels professionals autònoms a Catalunya, que ha estat de +0,5% respecte al 2018, és deguda a un augment de 1.692 dones i a un descens de 161 homes. D’altra banda, l’estudi assenyala que el 86% dels autònoms cotitzen en la base mínima, el 81% no tenen assalariats i el 78% treballen en els serveis.

En aquests enllaços podeu trobar la infografia i la nota que conformen l’estudi.