Quatre nou línies d’ajuts de l'Ajuntament de Granollers

31 maig 2021

L'Ajuntament de Granollers aprova quatre noves línies d’ajuts per valor d'1.800.000 euros per afavorir la reactivació econòmica de les empreses, autònoms i comerços de Granollers. Les bases reguladores ja han estat publicades i seran vigents un cop es publiquin al BOPB durant la primera quinzena del mes de juny.

Les quatre línies d’ajuts estan destinades a:

1. Contractació de personal

2. Foment de l'emprenedoria i la creació d'activitat empresarial

3. Manteniment de llocs de treball

4. Persones treballadores autònomes

Subvencions 2021 per a la contractació de persones desocupades

 • Persones destinatàries: pot presentar-s’hi qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, i que reuneixi els requisits descrits a la convocatòria.
 • Import de la subvenció:
  • 5.000 € per a una contractació a jornada completa
  • 6.000 € per a una contractació a jornada completa, sempre que la persona contractada sigui una dona, un/a treballador/a menor de 35 anys o un/a treballador/a major de 45 anys.
 • Altres: les empreses poden rebre la subvenció per a un màxim de 3 persones contractades
 • Més informació en aquest enllaç.

 

Subvencions 2021 per al foment de l’emprenedoria i la creació d’activitat empresarial

 • Persones destinatàries: pot presentar-s’hi qualsevol persona física, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, i que reuneixi els requisits descrits a la convocatòria.
 • Import de la subvenció:
  • 3.000 € màxim a cada persona beneficiària, sempre que l’import de les despeses detallades de l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció dobli aquest import; la subvenció a atorgar mai superarà el 50% de la despesa real correctament justificada.
  • 4.000 € màxim quan la forma jurídica de l'activitat econòmica que es posa en funcionament sigui una cooperativa.
 • Més informació en aquest enllaç.

 

Subvencions 2021 per al manteniment de llocs de treball

 • Persones destinatàries: pot presentar-s’hi qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i reuneixi els requisits descrits a la convocatòria.
 • Import de la subvenció:
  • 8.000 € per a les empreses que desenvolupin una activitat econòmica considerada no essencial, segons la classificació d’activitats essencials i no essencials que es relaciona a l’annex 1 de les bases.
  • 5.000 € per a les empreses que desenvolupin una activitat econòmica considerada essencial.
 • Més informació en aquest enllaç.

 

Subvencions 2021 per a persones treballadores autònomes

 • Persones destinatàries:
  • Empresaris o empresàries individuals acollits al règim del treball autònom que siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui a Granollers.
  • Les persones sòcies de societats civils privades que siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui situat a Granollers.
  • Les persones sòcies de cooperatives que estiguin donades d'alta al règim del treball autònom i que siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui situat a Granollers.
  • Les persones sòcies titulars de societats limitades, que estiguin donades d'alta al règim del treball autònom, que siguin residents a Granollers o que el local declarat de la seva activitat econòmica estigui situat a Granollers, i amb una facturació anual no superior als 700.000,00 € l’any 2019.
 • Import de la subvenció: 1.000-1.500 € per a totes les persones sol·licitants que reuneixin els requisits.
 • Més informació en aquest enllaç.

 

Més informació:

Enric Vallejo

evallejo@pimec.org 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.