Publicades les convocatòries del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

22 setembre 2022
S'han publicat les convocatòries 2022 per a la formació contínua de les persones treballadores que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Concretament es publiquen les convocatòries següents:
 
1. RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes de formació professional per a l'ocupació, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, amb un pressupost de 32.319.787 €. Publicació al DOGC
 
2. RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes de formació professional de caràcter transversal, d'especialitats de l'oferta de formació formal, per a persones treballadores ocupades, amb un pressupost de 9.545.000 €. Publicació al DOGC
 
En ambdues convocatòries el procediment de concessió és el de concurrència competitiva.
 
Poden ser entitats beneficiàries les següents:
a) Les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, amb instal·lacions permanents a Catalunya que permetin la impartició de les especialitats formatives sol·licitades i l'atenció a les persones participants.
b) La convocatòria pot preveure la participació d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre de centres i entitats de formació.
 
El període de sol·licitud s'inicia el 23/09/22 i fins al 13/10/22.
 
 

Més informació:

Sílvia Miró smiro@pimec.org

Directora Àrea de Treball

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.