Publicació al BOE dels convenis col·lectius i la normativa rellevant publicada durant el mes de novembre de 2018

12 desembre 2018

El Departament Jurídic t'informa de les novetats publicades als Diaris Oficials.

• Convenis col·lectius

Publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. (BOE núm. 265, de 2 de novembre de 2018).

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. (BOE núm. 269, de 7 de novembre de 2018).

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las tablas de pagas extraordinarias 2018, 2019 y 2020, del Convenio colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas. (BOE núm. 277, de 16 de novembre de 2018).

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas. (BOE núm. 277, de 16 de novembre de 2018).

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetal Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. (BOE núm. 283, de 23 de novembre de 2018).

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. (BOE núm. 283, de 23 de novembre de 2018).

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo referente al Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. (BOE núm. 286, de 27 de novembre de 2018).

 

Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió negociadora del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya, relativa a l’acord de retribució en vacances. (DOGC núm. 7754, de 23 de novembre de 2018).

REsolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del II Conveni col·lectiu del cicle integral de l’aigua de Catalunya, relativa a la revisió i actualització de les taules salarials 2018. (DOGC núm. 7756, de 27 de novembre de 2018).

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2018, 2019 i 2020. (DOGC núm. 7757, de 28 de novembre de 2018).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2018 -2019. (BOPB del dia 14 de novembre de 2018).

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona. (BOPB del dia 30 de novembre de 2018).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Girona (BOPG)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la Fusta de la província de Girona, per als anys 2018 - 2020. (BOPG núm. 228 del dia 28 de novembre de 2018).

 

Publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT)

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Empreses Consignatàries de vaixells, empreses estibadores, empreses transitàries i agents duaners, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2019. (BOPT núm. 216, de 12 de novembre de 2018).

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per als anys 2018-2019. (BOPT núm. 220, del dia 16 de novembre de 2018).

 

• Normativa Publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (BOE núm. 284, de 24 de novembre de 2018).

Publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Correcció d’errades per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya per als anys 2018-2020. (DOGC núm. 7702, de 7.9.2018).

 

Si esteu interessats a rebre algun conveni podeu sol·licitar-lo al nostre Departament Jurídic i Laboral, Sra. Gemma Soro o Sra. Gemma Vila.

 

Més informació:                                                                           

Departament Jurídic

Mª Estrella Rincón Sanclemente

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: erincon@pimec.org