Pròrrogues de les mesures socials i nous ajuts al transport

08 juliol 2020
El Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, publicat al BOE prorroga un seguit de mesures socials d’ajut aprovades en reials decrets anteriors, alhora que inclou importants mesures per al transport, llargament reclamades pel sector.

En primer lloc, les empreses i autònoms que presten serveis de transport públic de mercaderies o passatgers es podran acollir a una moratòria de fins a 6 mesos en el pagament del principal dels contractes de préstec, lísing o renting dels seus vehicles de més de 3,5 tones, sempre que demostrin una caiguda dels seus ingressos mensuals mitjans d’almenys un 40% al març-maig de 2020 respecte d'aquest mateix període de l’any 2019.

Es tracta d’una moratòria, no d’una condonació, de manera que les quotes s’hauran de pagar en el futur o bé es prorratejaran cada mes, a pactar amb l’entitat financera. També s’hauran de seguir satisfent els interessos relacionats amb les operacions de finançament. No s’aplicaran, però, interessos, ni es podran exigir garanties per a aquest ajornament, que caldrà sol·licitar a l’entitat financera a partir del 9 de juliol, l'endemà de la publicació del RDL.

És important assenyalar que la mesura s’aplica a empreses que es dediquin al transport públic, ja sigui com a activitat principal o accessòria, de mercaderies o passatgers, però no a qualsevol empresa que compti amb vehicles de transport.

Les empreses que prestin aquest servei en el marc de concessions o contractes amb les administracions públiques hauran de recórrer a una altra mesura, la del reequilibri econòmic del concessionari/contractista, que els permetrà allargar el termini de concessió per a compensar la menor demanda.

Una altra mesura important és la pròrroga de tres mesos en la validesa dels certificats de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que caduquin entre el 21 de juny i el 31 d’agost, atès el col·lapse de nombroses estacions d’inspecció.

El RDL confirma també que els passatgers només podran accedir als aeroports de titularitat estatal amb targeta d’embarcament i mascareta quirúrgica, i preveu que les autoritats portuàries puguin rebaixar les seves taxes i facilitar-ne l’ajornament fins a sis mesos.

Pel que fa a les mesures de caràcter social, el RDL bàsicament prorroga fins al 30 de desembre diversos instruments de protecció dels RDL 8/2020 i 11/2020, com ara:

  • Moratòria en el pagament del préstec hipotecari sobre l’habitatge habitual.
  • Pròrroga del contracte d’arrendament sobre l’habitatge habitual.
  • Garantia del subministrament d’aigua, llum i gas a l’habitatge habitual.

Cal recordar que aquestes mesures socials s’apliquen a persones vulnerables, d'acord amb la definició de l’article 9 del RDL 8/2020, del 17 de març, que inclou els següents requisits:

  • Persones a l’atur, o bé empresaris/autònoms que hagin patit una davallada d’ingressos d’almenys un 40%.
  • Ingressos de la unitat familiar no superiors a tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual, en el mes anterior a la sol·licitud, és a dir 1.613,52 €, amb alguns coeficients correctors per a menors i dependents a càrrec.

 

Consulta el RDL aquí

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.