Pròrroga de la restricció de la mobilitat nocturna

09 novembre 2020

A qui afecta aquesta pròrroga?

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

Mesures que afecten els horaris d’obertura d’establiments:
Es prorroguen les mesures restrictives sobre horaris d'obertura al públic de les activitats permeses.

Els establiments comercials amb activitats permeses podran romandre oberts sense que en cap cas l'horari pugui superar la franja d’entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

En el cas de les activitats culturals permeses i de l’activitat de restauració amb servei de recollida a l’establiment (o servei per emportar), aquesta es pot prestar en la franja d’obertura de les 06.00 hores a les 22.00 hores.

Les activitats de restauració amb servei a domicili es poden prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

 

Aquestes mesures tindran una durada de 15 dies.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.