Pronunciament del TSJ de Madrid sobre l’incompliment d’una ordre en període de vacances

07 juny 2022

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat la sentència 100/2022 per la qual resol que és improcedent l’acomiadament disciplinari per no seguir una ordre emesa en període de vacances (concretament, en data 3 d’agost de 2020).

El supòsit en qüestió concorre al voltant d’un acomiadament disciplinari justificat en la transgressió de la bona fe contractual, l’abús de confiança, la desobediència per no haver mantingut el vehicle en condicions adequades per al seu ús (ITV), i per existir queixes per haver realitzat inadequadament la prestació de serveis.

Concretament, dels fets que van comportar l’acomiadament, cal destacar-ne els següents:

  • L’11 de juny de 2020, l’empresa va remetre un correu electrònic en el qual adjuntava el justificant de pagament de la taxa per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) del vehicle d’empresa, però sense donar instruccions al treballador perquè portés el vehicle a la ITV.
  • Posteriorment, el 9 de juliol de 2020, justament un dia abans del gaudi d’un permís retribuït de 4 dies per al treballador, l’empresa el va requerir a passar la ITV mitjançant correu electrònic. Això no obstant, el referit correu no consta acreditat com a rebut.
  • Els dies posteriors, 15 i 17 de juliol de 2020, el treballador va demanar vacances perquè tenia el seu fill ingressat a l’hospital.
  • El 24 de juliol de 2020 (un divendres a les 13.56 hores), l’empresa li va preguntar al treballador si havia portat el vehicle a la ITV, però sense ordre, instrucció o requeriment exprés.
  • Posteriorment, el 29 de juliol de 2020, el treballador va tenir un accident i va estar en situació de baixa mèdica fins a l’1 d’agost de 2020, i posteriorment, del 2 al 17 d’agost va estar de vacances.
  • L’empresa va requerir el treballador per passar la ITV el 3 i el 18 d’agost de 2020.
  • El 26 d’agost de 2020, el treballador va passar la ITV del vehicle.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid considera que el requeriment efectuat per l’empresa el 3 d’agost, realitzat en període de vacances, no havia de ser atès pel treballador per no resultar conforme amb el dret a la desconnexió digital. D’altra banda, respecte del requeriment del 18 d’agost (primer dia de feina després de les vacances), considera que no se'n deriva que el treballador incorri en cap incompliment greu i culpable, ja que va passar la ITV el 26 d’agost.

 

Més informació:

Marc Bueno mbueno@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.