Projecte de Decret de Centres de Formació Professional Integrada

13 juny 2022
El Govern ha obert la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada amb l'objectiu de conèixer l'opinió i obtenir aportacions en relació amb els requeriments que es consideren necessaris per a una millor gestió i funcionament dels centres de formació professional integrada. El tràmit estarà obert fins al 10 d'agost:
 
Marc normatiu de referència dels Centres de formació professional integrada: Art. 24 Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals
•Ofereixen els serveis bàsics del Sistema FPCAT amb relació a sectors, famílies professionals o àmbits determinats, d’acord amb els criteris establerts per l’Agència FPCAT.
•L’Agència FPCAT atorga la condició de centre de formació professional integrada a partir de criteris relatius a la qualitat, la capacitat formativa i la complementarietat i, si escau, a l’àmbit territorial o l’especialització sectorial.
•Han de col·laborar amb altres centres de la Xarxa del Sistema per mitjà d’actuacions d’informació o programes i projectes de cooperació amb l’objectiu de contribuir a incorporar a l’àmbit formatiu les noves tècniques i processos productius innovadors i actualitzar les programacions i les competències professionals.
•Els titulars dels centres de formació professional integrada poden establir convenis de col·laboració amb entitats de recerca i d’innovació tecnològica per tal de prestar serveis d’innovació i transferència tecnològica a les empreses.
•Cada centre de formació professional integrada ha de constituir el seu consell de formació i empresa. També poden constituir o participar amb altres centres en consells que agrupin diversos centres, especialment atenent criteris d’àmbit territorial o d’especialització sectorial.
 
Preguntes per orientar les aportacions:
-Quins requisits haurien de reunir els centres de formació professional integrada per acomplir les seves funcions?
-Amb quins criteris de planificació, gestió i finançament s'hauria de regir els centres de formació professional integrada?
-Amb quins òrgans de gestió haurien d'estructurar-se els centres de formació professional integrada?
-Quins requeriments millorarien l'eficiència i l'eficàcia dels centres de formació professional integrada en el desenvolupament de les seves funcions?
 
Més informació:
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.