Programa de renovació del parc circulant espanyol el 2020 (pla Renove)

09 juliol 2020

S'estableix la concessió directa d'ajudes, en forma de subvencions, corresponents al «Programa de Renovació del parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE 2020)», que consisteix a incentivar l'adquisició a Espanya de vehicles amb les millors tecnologies disponibles, de manera que permeti la substitució dels vehicles més antics per models més nets i més segurs, tot incorporant criteris ambientals i socials.

Amb aquesta finalitat, les subvencions a què es refereix aquest Reial decret llei es concediran per a l'adquisició a Espanya de vehicles als quals es refereixen les categories i quanties detallades en l'annex II.

Els ajuts es destinaran a l'adquisició directa o a l'adquisició per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d'un vehicle nou, que s'haurà d'adquirir i estar matriculat a Espanya a partir del 15 de juny de 2020, inclusivament.

Els ajuts també es destinaran a l'adquisició directa a partir d'aquesta mateixa data d'un vehicle seminou, que haurà de ser prèviament titularitat d'un concessionari i matriculat a Espanya al seu nom, amb data posterior a l'1 de gener de 2020.

Seran beneficiaris de les subvencions previstes en el PLA RENOVE 2.020:

.- Els professionals autònoms.

.- Les persones físiques majors d'edat residents a Espanya.

.- Les empreses privades.

El sol·licitant haurà d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

El programa té efectes des del dia 15 de juny de 2020 i finalitzarà el 31 de desembre de 2020.

 

Pots llegir el Reial Decret Llei aquí.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.