Programa 'Ocupació + Transformació' dirigit a professionals autònomes, microempreses i cooperatives

29 juny 2022
El departament d’Empresa i Treball ha presentat un ajut de 5.000 euros per a professionals autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones assalariades.

El nou programa d’ajuts “Ocupació + Transformació”, presentat al Consell del Treball Autònom de Catalunya, té l’objectiu d’oferir s suport per al manteniment de l’ocupació –amb la compensació d’una part dels costos salarials- i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

Per mitjà del programa "Ocupació + Transformació”, el Departament oferirà un ajut de 5.000 euros a professionals autònomes, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades (o sòcies treballadores) amb el compromís de mantenir els llocs de treball durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, l’entitat haurà de dur a terme en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

Durant la presentació el conseller Roger Torrent també ha avançat la convocatòria durant el darrer trimestre de l’any d’un nou ajut a persones treballadores autònomes que es dirà “TU + 1”.

En aquest cas, l’objectiu és fomentar la contractació indefinida d’una persona treballadora en situació d’atur per part d’autònoms que no tenen cap assalariat a càrrec seu, de manera que el Departament subvencionarà el cost laboral de la persona contractada durant 12 mesos, amb un mínim de permanència de la contractació de 18 mesos. 

Condicions del nou programa ‘Ocupació + Transformació’

Podran sol·licitar l’ajut del programa “Ocupació + Transformació”:

  • Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d'euros.
  • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
  • En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

  • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.
  • En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.
  • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital, en funció de la línia d’ajut sol·licitada, que s’haurà de realitzar en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’atorgament de l’ajut.

L’acció de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada. El sumatori de l’acció o accions formatives a dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores.

Les accions formatives podran realitzar-les:

  • La persona treballadora autònoma que rep l’ajut.
  • En el cas d’una microempresa: qualsevol de les persones sòcies de l’empresa que rep l’ajut.
  • En cas d’una cooperativa o societat laboral: qualsevol de les persones sòcies.

 

El termini de presentació de sol·licituds encara no està obert, us n’informarem quan es publiqui la convocatòria.

 

Més informació:

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/22210_next_generation_eu_subvencions_programa_ocupacio_transformacio

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.