Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES III)

04 juny 2021
Aprofita els nous ajuts del Programa MOVES III. Convocatòria pendent de publicar.

Enguany ha entrat en vigor el Reial Decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i, a Catalunya, l’ICAEN n’és l’òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini màxim de 3 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats del Reial Decret:

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s’estableixen en l’annex I:

  • Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics "endollables" i de pila combustible.
  • Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

  1. Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques.
  2. Les persones físiques majors d'edat
  3. Les comunitats de propietaris.
  4. Les persones jurídiques.
  5. Entitats locals i el sector públic institucional.

 

QUANTIA

S’inclou en l’annex III d’aquest Reial Decret, per a cadascuna de les actuacions subvencionables.

 

TERMINIS

Sol·licitud:  Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2023.

 

RÈGIM REGLAT

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

 

CARÀCTER INCENTIVADOR

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda.

Adjuntem l’enllaç web al Reial Decret 266/2021, on podeu consultar l’annex I (actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l’annex III (quantia de les ajudes).

 

Per a més informació podeu contactar amb l’ICAEN o amb Núria Vintró nvintro@pimec.org

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.