Programa d’ajuts al desenvolupament local Leader per a la diversificació econòmica de les zones rurals 2021

22 setembre 2021

FITXA TÈCNICA

Administració

Generalitat de Catalunya

Departament

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Empresa Elegible

 • Naturalesa privada: Persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en < 25%)
 • Naturalesa pública: Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (igual o més d’un 25%)

Àrea d’aplicació

Territoris rurals (consultar llistat annex 2 Ordre ACC/177/2021)

Finalitat subvenció

Diversificació econòmica de les zones rurals

Conceptes subvencionables

Inversions:

 • Creació, ampliació i/o millora d’empreses
 • Recuperació del patrimoni cultural i natural
 • Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic
 • Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació

Conceptes no subvencionables

 • Projectes i despeses iniciades anteriorment
 • Compra de terrenys i immobles
 • Béns i equips de segona mà
 • Adquisició de béns mobles amb vida útil <5 anys
 • Adquisició o adequació de vehicles motoritzats, ni accessoris ni complements (a menys que tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i representi màx. 30% de la inversió)
 • Adquisició de maquinària agrícola
 • Instal·lació d’energies renovables (excepte per autoconsum i complementàries d’altres inversions, amb un màx. del 50% de la inversió)
 • Inversions canvi d’il·luminació
 • Els programes informàtics han de ser complementaris d’una altra inversió i seran subvencionables màx. 30% de la inversió
 • Farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria

Import mínim projecte

Inversió mínima (sense IVA):

 • Privats: 12.000 €
 • Públics: 40.000 €

% Màxim subvenció

 • Projectes privats: 40%
 • Projectes públics: 80%

Màxim 100.000 € per beneficiari, projecte i anualitat

Subjecte a minimis: L’ajut no pot superar els 200.000 € per beneficiari en 3 anys

Estat

Pendent Obertura

Data inici presentacions

Previsió mitjans octubre 2021

Data final presentacions

30/11/2021 inclòs

*Resolució: 6 mesos després tancament convocatòria

Període execució projecte

Des de la visita de no inici d’obres fins al 30/06/2023

Període certificació / Justificació

30/06/2023

Portal / Link

Pendent Convocatòria

Convocatòria €

Procedent de Fons FEDER UE

 

Recordem que aquest ajut està limitat a municipis de la Zona Leader

Publicades Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910274

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.