Procediment i requisits per sol·licitar moratòries de les cotitzacions i ajornaments en el pagament dels deutes a la Seguretat Social

08 abril 2020

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la covid-19 preveu per a les empreses:

  • En el seu article 34, moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interès, el període de meritació de les quals estigui comprès entre els mesos d'abril i juny de 2020.
  • En el seu article 35, ajornament en el pagament dels vostres deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d'ingrés dels quals tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020; en aquest cas s'aplicarà un interès del 0,5%.

Tant les moratòries com els ajornaments s'han de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés. Per tant, aquelles empreses que així ho desitgin, i sempre que concorrin les condicions establertes per a l'accés tant a les moratòries com als ajornaments indicats, podran, en termes generals, sol·licitar-los seguint el procediment i requisits d'aquest document, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o al 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.