Principi d'acord amb les persones treballadores autònomes per estendre fins al 31 de maig les prestacions

20 gener 2021

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i associacions d'autònoms han arribat a un principi d'acord amb per estendre fins al 31 de maig les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu a conseqüència de la pandèmia de la COVID- 19.

L'acord suposa la pròrroga de les ajudes vigents, amb lleus modificacions.

La prestació extraordinària per suspensió d'activitat està dirigida a aquelles persones treballadores autònomes amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització, quantitat que s'incrementa un 20% si el treballador autònom és membre d'una família nombrosa. La persona treballadora autònoma quedarà exonerada de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos de la feina per compte d'altri fins a 1,25 vegades l'SMI.

Per la seva banda, la prestació compatible amb l'activitat flexibilitza el requisit d'ingressos. Així, la podran sol·licitar aquells treballadors i treballadores la facturació en el primer semestre de 2021 caigui el 50% (abans era el 75%), enfront del segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

Els que no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una ajuda extraordinària. La quantia de la prestació en aquest cas és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d'abonar les quotes i computa com a cotitzat. El límit d'ingressos en el primer semestre, per a aquest cas, és 1,2 vegades l'SMI.

Finalment, també es manté, adaptant el període de referència, la prestació per a persones treballadores autònomes de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre del 2021.

 

Més informació

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.