Prevenció de riscos i covid-19

16 juliol 2020

El SARS-CoV2 i la COVID-19 s’han instal·lat entre nosaltres, no tan sols en el nostre entorn social, sinó també en el nostre entorn laboral.

Recordem que, si bé hi ha unes directrius dictades per l’Autoritat Sanitària, cal tenir molta cura en el nostre entorn laboral, especialment amb la PRL; les mesures dictades tenen una gran importància en la protecció davant d’aquesta malaltia, però també cal tenir present que la pròpia Llei (31/1995, art. 14) de prevenció disposa l’obligatorietat de garantir la seguretat i la salut dels treballadors en totes les circumstàncies.

La Inspecció de Treball, pot i està fent un seguiment i control del compliment de les mesures i de les adequacions de la prevenció a les circumstàncies actuals, entre les quals la comprovació de la formació específica, l’actualització de l’avaluació de riscos, la informació als treballadors, l’entrega dels EPI i el compliment dels protocols. Les sancions podrien ser molt elevades i, en alguns casos, podrien arribar fins a la sanció màxima (820.000.-€).

Cal que extremem les precaucions: ús de mascaretes, distància de seguretat i desinfecció, però també hem de conscienciar i donar exemple en el compliment d’aquestes normes.

Els serveis de prevenció (sigui de la modalitat que sigui) ens han d’ajudar a cercar les millors mesures i protocols per treballar de forma segura; el SARS-CoV2 i la COVID-19 són un risc nou, concretament biològic, que ha aparegut en el nostre entorn, també en el laboral. En aquest sentit, pensem a demanar la revisió i actualització de l’avaluació de riscos laborals per poder adoptar les mesures preventives més adequades.

Recordem: ús de mascaretes (CE i EN-149), distància de seguretat (1’50 m), desinfecció constant (productes específics i durant 20 segons) i crear uns protocols adequats a la nostra empresa.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.