Premi Llotja a la millor informació sobre societats mercantils, als accionistes i al mercat

30 juliol 2018
Bases del LIV concurs corresponent als períodes l'1 de juliol de 2017 el 30 juny 2018.

La Cambra de Comerç de Barcelona convoca anualment des de 1964 el Premi Llotja per reconèixer les societats mercantils que disposen d’un sistema d’informació global, freqüent i fiable, adequat per a la presa de decisió dels actuals i potencials inversors.

Entre altres conceptes, s'analitzen els estats financers; els informes d'auditoria externa; les memòries d'activitat; els estudis i anàlisis de conjuntura sectorial; els projectes d’inversió; els balanços socials; les auditories ambientals i els codis d’ètica empresarial.

També es valoren els procediments de bon govern, i les polítiques de creació de valor a l'accionista, de protecció ambiental, de transparència, de gestió de canals i xarxes socials, d'atenció de grups d'interès i de resolució de conflictes.

El premi, atorgat per la Corporació a proposta d’un jurat d’experts acadèmics, empresarials i financers, es lliura en el marc d’un acte solemne celebrat a la Casa Llotja de Mar.

 

pots consultar les bases fent clic aquí.