Notícies

10 gener 2023
La finalitat de l’aplicació d’aquest tipus d’interès consisteix en una mesura substantiva contra la morositat per atorgar al creditor el dret a reclamar una indemnització raonable pels costos de cobrament.
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.