Posada en marxa del Consell del Treball Autònom de Catalunya

27 agost 2019
El dia 26 de juliol es va constituir el Consell del Treball Autònom de Catalunya previst pel Decret 18/2010. El Consell és l'òrgan de consulta en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom.
La seva posada en marxa permet donar veu a les més de 530.000 persones que són treballadors/es autònoms/es a Catalunya i com a espai de concertació actuarà per acordar les mesures de promoció del treball autònom i crear un lloc de debat per donar respostes als seus reptes immediats. Concretament, les funcions del Consell són les següents:
  • Emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els avantprojectes de lleis o projectes de decrets que incideixin en el treball autònom.
  • Elaborar propostes/informes en relació amb les línies d'actuació en matèria de treball autònom.
 
El Consell és presidit pel conseller/a competent en matèria de treball autònom, en l'actualitat el conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.
 
Autònoms PIMEC, entitat representativa dels autònoms més important de Catalunya, ha estat impulsora activa del Consell del Treball Autònom de Catalunya, amb un gran protagonisme en la seva configuració. Autònoms PIMEC, conjuntament amb PIMEC, té previst continuar desplegant una intensa activitat perquè el Consell esdevingui un veritable i actiu òrgan d'impuls del treball autònom a Catalunya.