Pla de contingència del servei d'inspecció SOIVRE davant la crisi del coronavirus

16 març 2020

Donades les circumstàncies excepcionals en què ha de desenvolupar-se el treball d'inspecció, a causa dels efectes que està tenint el Covid-19, el Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de les Exportacions (SOIVRE). ha elaborat un pla de contingència que estableix unes condicions generals per a la prestació del servei:


• La presència física de personal inspector i administratiu a les oficines està restringida a serveis mínims amb la finalitat de mitigar la propagació del Covid-19.


• Es prioritzarà el control documental sobre les mercaderies.


• Totes les comunicacions relacionades amb sol·licituds de mercaderies d'importació o exportació hauran de realitzar-se per correu electrònic, restringint l'ús del telèfon al mínim imprescindible.


• Els telèfons de contacte per a arribades de mercaderies en horari de tardes i en cap de setmana són: 682 133 905 / 616 377 426 / 689 204 094.


Productes ecològics:


L'atenció presencial a l'oficina del PIF del port queda únicament i excepcionalment habilitada al lliurament i/o recollida de certificats originals de productes ecològics i no s'atendrà la presentació de sol·licituds de productes ecològics a l'oficina de l'aeroport, i s’haurà de lliurar la documentació original a l'oficina del port.


Mercaderies subjectes a controls CITES:


Ha de notificar-se amb la màxima antelació possible a les adreces electròniques: Barcelona.cice@comercio.mineco.es amb còpia a epbarcelon@comercio.mineco.es. L'atenció presencial a les oficines de l'adreça de Via Augusta 197-199 queda únicament i excepcionalment habilitada per a la recollida de permisos d'importació CITES de mercaderies que estiguin en camí.


Sol·licituds ESTACICE – Qualitat comercial de productes agroalimentaris i productes industrials:


No és necessari utilitzar el telèfon per comunicar que s'ha annexat documentació a una sol·licitud. N’hi haurà prou amb enviar un correu electrònic a la bústia oficial i, en les sol·licituds ESTACICE, caldrà indicar obligatòriament el camp “ubicació” de les mercaderies.

Aquesta comunicació està subjecta a revisió en funció de la pròpia evolució de la crisi i del propi estat d'alerta, per la qual cosa les condicions de prestació del servei podrien veure's alterades.


Pel que fa a la informació sobre comerç exterior, es manté el servei d'atenció telefònica, mentre que les activitats de promoció queden suspeses fins a nou avís.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.