PIMEC t’ajuda a reclamar els interessos de demora de les factures pagades mitjançant el Pla de Pagament a Proveïdors

13 abril 2015
Una sentència obliga a pagar els interessos de demora en els plans de proveïdors

Un Jutjat de València condemna la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana al pagament dels interessos legals de demora, regulats a la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, de les factures pagades per la Conselleria mitjançant el Pla de Pagament a Proveïdors.

El jutjat determina que la Directiva Europea 2011/7/UE, de 16 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, ja establia com una pràctica nul·la l’exclusió del dret a cobrar aquests interessos, i que l’esmentada Directiva tenia aplicació directa a l’Estat espanyol a partir del dia 16 de març de 2013, que era el termini màxim donat als Estats membres per transposar-la en els seus termes.

El dret dels creditors al cobrament dels interessos de demora de les factures impagades pels seus deutors és un dels puntals de la referida Directiva 2011/7/UE, l’article 7.4 de la qual estableix que“(…) es considerarà manifestament abusiva una clàusula contractual o una pràctica que exclogui l’interès de demora”. I això, perquè la Directiva considera que la morositat constitueix un incompliment de contracte que ha esdevingut econòmicament profitós per als deutors a la majoria dels Estats membres a causa dels baixos interessos aplicats o de la no aplicació d’interessos, i essent necessari un canvi decisiu cap a una cultura de pagament sense demora, que prevegi, entre altres coses, que l’exclusió del dret a cobrar interessos sigui sempre considerada una pràctica o una clàusula contractual manifestament abusiva, amb l’objectiu d’invertir aquesta tendència i desincentivar la morositat.

Des de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) amb la col·laboració de PIMEC, ja es va denunciar davant de la Unió Europea, i més concretament a la Comissió Europea, que vetlla per l’aplicació correcta del Dret de la Unió Europea, la posada en marxa, per part de l’Estat espanyol, del Pla de Pagament a Proveïdors, per tal de limitar als creditors de les administracions, que s’adherien a aquests plans de pagament per cobrar les seves factures impagades a les dates de venciment, el seu dret a percebre els interessos de demora de les factures o possibles costes judicials.

Des del Departament Jurídic de PIMEC oferim a tots els socis que han estat creditors de l’Administració Pública el servei d’assessorament per poder valorar la viabilitat, o no, d’una possible reclamació dels interessos de demora no percebuts de les factures pagades mitjançant el Pla de Pagament de Proveïdors.

 

Per a més informació posa’t en contacte amb:

Sra. Isabel Navarro, inavarro@pimec.org; Sra. Itziar Ruedas, iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.