PIMEC s’ha posicionat en contra del projecte de reial decret llei sobre l’autoconsum, a través d’un estudi de l’Observatori de la PIMEC publicat el mes de juliol

04 setembre 2015

L'actual proposta de reial decret incorpora barreres administratives, tècniques i econòmiques:

Administratives: tots els autoconsumidors han de demanar permís a la companyia distribuïdora, independentment que ja estiguin en funcionament, siguin noves, o aboquin o no energia a la xarxa.

Proposta de PIMEC: eximir de permís aquelles instal·lacions que no aboquin energia a la xarxa ja que, si no s'aboca energia a la xarxa, no es pot posar en perill ni la seguretat ni la qualitat del subministrament, motius al·legats pel projecte de reial decret per obligar tothom.

Tècniques: es posen moltes limitacions a l'ús de bateries per emmagatzemar els excedents.

Només es planteja un benefici econòmic per a l'autoconsumidor que aboqui l'excedent a la xarxa en el cas de connexions d'alta tensió, mentre que en la resta de casos s'ha de cedir gratuïtament l'excedent.

A països com França, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Portugal, Brasil o Alemanya existeix l'anomenat "balanç net", basat en l'intercanvi de kWh, és a dir, es fa un balanç entre els kW/h cedits a la xarxa en tant que excedent generat a través de l'autoconsum i els kW/h que l'empresa ha de seguir consumint de la xarxa.

Proposta de PIMEC: eliminar tot impediment a l'acumulació d'electricitat i establir el sistema del balanç net.

Econòmiques: es plantegen peatges per la potència instal·lada i per l'energia autoconsumida. 

Una pime amb tarifa 3.0 o 3.1A tindrà increments del 26% fins el 88% en el terme potència, i del 14% al 100% en el terme energia.

Cap altre país del nostre entorn té aquestes penalitzacions.

Proposta de PIMEC: eliminar els peatges a l'autoconsum. L'autoconsumidor ja contribueix al manteniment del sistema a través del que paga per terme potència i per terme d'energia consumida de la xarxa.

Pots consultar l’estudi íntegre a l’enllaç:

Estudi arguments contra projecte Reial Decret llei Autoconsum

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.