PIMEC Logística celebra la primera reunió plenària

30 abril 2015
La nova sectorial PIMEC Logística ha celebrat la seva primera reunió plenària, en la qual s’han aplegat més de 30 empreses d’aquest àmbit d’activitat. Les empreses han donat suport al pla de treball i a les prioritats proposades per la comissió executiva, alhora que han plantejat noves línies de col·laboració. Alguns dels temes tractats inclouen la formació, el foment de les bones pràctiques o la morositat. L’estand present al SIL, amb un descompte del 55%, ha estat la proposta més celebrada.

El passat 22 d’abril es van reunir a PIMEC més de 30 empreses de l’àmbit logístic sota el paraigua de la nova sectorial PIMEC Logística. Els empresaris impulsors de la sectorial van presentar una primera diagnosi del sector i un pla de treball que es va comentar amb els assistents.

En general, el sector va donar suport, en primer lloc, a la definició proposada del sector logístic, per tal d’ampliar-ne l’abast més enllà del transport i l’emmagatzematge. Per tant, la sectorial inclourà empreses que tenen cabuda en altres codis CNAE però que presten serveis al sector, com és el cas de la informàtica o del comerç. Les empreses van valorar molt positivament la proposta de crear un observatori que reculli dades sobre el sector per tal de posar en relleu la seva rellevància dins l’economia, que podria representar el 13% del PIB si es considera en sentit ampli.

PIMEC Logística comença la seva activitat amb una proposta molt atractiva de participació al Saló Internacional de la Logística (SIL) del proper mes de juny. La sectorial disposarà d’un estand en una situació immillorable, al passadís central del pavelló, al costat del Círculo Logístico. Cada empresa tindrà un mòdul de 10 m2 per un preu de 1.500 €, tot inclòs, la qual cosa representa un estalvi del 55% sobre la tarifa oficial.

Addicionalment, els presents van comentar altres temes rellevants del sector, com la necessitat de fer cicles formatius adaptats a les seves necessitats, així com la guerra de preus que viu el transport. Es va assenyalar la conveniència d’establir un “segell de qualitat” i un codi de bones pràctiques per prestigiar aquesta activitat i evitar-ne la canibalització. La regulació del trànsit dins els municipis així com la forta morositat que pateix el sector són altres qüestions tractades pels presents.

Les empreses del món logístic estan convidades a participar en aquesta sectorial; només cal omplir les butlletes d’adhesió i fer arribar les idees i suggeriments a logistica@pimec.org.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.