PIMEC incorpora com a soci col·lectiu el Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya, amb el qual signa també un acord de col·laboració

07 febrer 2018
Les dues entitats signen un acord de col·laboració per treballar conjuntament en matèria institucional i de suport al col·lectiu de dissenyadors gràfics de Catalunya.

El Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya representa els interessos dels dissenyadors gràfics catalans. Amb més de 800 membres associats, el Col·legi presta serveis als col·legiats i dóna impuls al món del disseny.

El Col·legi i PIMEC estan ja col·laborant en la introducció del disseny a àmbits professionals i empresarials poc habituats al disseny i que necessiten modernitzar la seva estètica i presentació a la societat. PIMEC i el Col·legi coincideixen en què, a més de la qualitat d'un producte o servei, la seva presentació és clau per a garantir-ne l'èxit i aquesta tasca cal encomanar-la als professionals del disseny. Catalunya i Barcelona han destacat sempre en aquest àmbit i PIMEC contribuirà a promoure la seva projecció local i internacional.