PIMEC defensa el sector de gestors de residus respecte de l’obligatorietat de les fiances

30 maig 2021
La garantia mínima per una planta de residus no perillosos de més de 500m2 és de 20.000 euros.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha presentat a exposició pública el “Proyecto de real decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos”, que planteja una revisió de les garanties financeres per als gestors de residus, incorporant l'obligatorietat de tenir-les també pel que fa als residus no perillosos i revisant a l’alça les quanties de les garanties, en general.

La Comissió de Sostenibilitat de PIMEC, després de parlar amb el sector, defensa la idea que no té cap sentit imposar una garantia financera, afegida a les cobertures per responsabilitat civil i/o per danys ambientals, de les quals les empreses ja estan obligades a disposar, sobretot quan el que es tracta són residus no perillosos, no susceptibles de causar cap dany.

Recordem que, justament fa un any, l’Agència de Residus de Catalunya va facilitar el retorn de les fiances que els gestors de residus no perillosos tenien dipositades, emparant-se precisament en el fet que la normativa estatal no exigia aquesta obligació.

PIMEC també ha qüestionat la quantitat que es demana com a garantia financera, tant pels residus no perillosos com pels perillosos, així com el mètode de càlcul. La garantia mínima per una planta de residus no perillosos de més de 500m2 és de 20.000 euros.

En la fase actual d’exposició pública, el Ministeri donarà resposta de tot allò que hagi rebut i d’aquí en sortirà un text modificat, si escau, sobre el qual s’obrirà un posterior període d’al·legacions en què PIMEC també participarà en la defensa del sector.

Per tal de donar a conèixer tots aquests arguments, PIMEC ha enviat al Ministeri una bateria d’observacions.

 

Per a més informació:

Joan Barfull

Secr. tècnic Comissió Sostenibilitat

jbarfull@pimec.org

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.