PIMEC consultarà la Generalitat sobre la nova regulació de lobbies

05 novembre 2015

Arran de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament de Justícia de la Generalitat preveu crear un Registre públic sobre grups de pressió, on consti també una relació d'actuacions amb les administracions públiques. Com a conseqüència dels dubtes que aquesta normativa ha aixecat entre les organitzacions empresarials, en particular entre els gremis i associacions sectorials, PIMEC ha previst consultar de manera formal i vinculant el govern de la Generalitat.

L'objectiu és saber de manera clara i concloent quines entitats s'hauran d'inscriure en l’esmentat Registre i quines reunions, consultes i treballs amb les administracions públiques catalanes seran susceptibles de ser-hi incloses. PIMEC seguirà informant els socis col·lectius sobre els avenços en aquesta consulta al Govern, així com sobre el dictamen final que es rebi.

Per a més informació: ecoch@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.