PIMEC, Autònoms PIMEC i ASSISTOFFICE col·laboren per donar solucions als 56.000 autònoms catalans que la reforma fiscal deixarà fora del Règim de Mòduls

20 maig 2015
Més de 56.000 autònoms a Catalunya hauran de passar del Règim de Mòduls al General de l’IVA a partir de l’1 de gener de 2016, arran de la reforma fiscal. El canvi normatiu obliga milers d’autònoms a implantar enguany sistemes de gestió i comptabilitat, a més de presentar noves declaracions fiscals. Autònoms PIMEC i ASSISTOFFICE han signat un conveni de col·laboració que posa a disposició dels autònoms eines informàtiques avançades per a la gestió dels seus comptes i fiscalitat.

Barcelona, 20 de maig del 2015. Arran de la darrera reforma fiscal de l'IVA aprovada pel Govern central, el règim tributari d’Estimació Objectiva, generalment conegut com de Mòduls, a partir de l’1 de gener del 2016 només el podran aplicar els empresaris autònoms que compleixin els següents requisits:

  • El volum anual d’ingressos no podrà superar la xifra de 150.000 €/any en l’any immediat anterior, davant el límit anterior de 450.000 €.
  • Dins del límit anterior, la facturació no podrà superar els 75.000 € anuals quan el destinatari sigui un empresari o un professional.
  • Per a les activitats agrícoles i ramaderes el límit del volum anual d’ingressos serà de 250.000 €/any.
  • El volum anual de compres de béns i serveis no podrà superar la xifra de 150.000 €/any en l’any immediat anterior, davant el límit anterior de 300.000 €/any.
  • Queden excloses directament les activitats per a les quals existeixi l’obligació de retenir sobre els ingressos que generin (principalment activitats relacionades amb la fabricació i la construcció).

Aquest canvi normatiu restringeix l’abast dels Mòduls i, segons estimacions d’Autònoms PIMEC, provocarà la sortida d’aquest règim de vora 56.000 autònoms només a Catalunya. És per això que vàrem presentar diferents esmenes a la reforma, entre elles una moratòria del Règim de Mòduls que en permetés la reforma gradual i consensuada amb els agents socials. PIMEC i Autònoms PIMEC són les úniques associacions patronals de tot l’Estat que van presentar aquesta proposta, que finalment va ser rebutjada.

En aquest sentit, Autònoms PIMEC ha estat cercant solucions per als milers d’autònoms que hauran de començar a gestionar els seus comptes i presentar declaracions pel Règim General a partir del 2016. En aquest sentit, hem signat un conveni de col·laboració amb ASSISTOFFICE, plataforma líder en solucions de gestió i fiscalitat al núvol, que permetrà als autònoms donar compliment a les seves obligacions comptables i fiscals amb les màximes garanties i a un cost assequible.

Els socis de PIMEC i Autònoms PIMEC podran gaudir de la plataforma ASSISTOFFICE en condicions molt favorables, que inclouen descomptes i assistència tècnica gratuïta. També s’han previst condicions especials per als gremis i associacions que col·laborin en la difusió de la plataforma.

Carlos Vázquez, soci d’ASSISTOFFICE, ha assenyalat que “aquesta aposta conjunta ha de permetre impulsar una solució innovadora i orientada a les demandes que genera la aquesta reforma fiscal”. Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, ha afegit que “amb aquest acord Autònoms PIMEC i PIMEC es mantenen fidels a la seva missió de cercar solucions per a pimes i autònoms que els permetin superar les dificultats, en aquest cas derivades d’una regulació que, novament, no ha tingut en compte la realitat de les empreses més petites, malgrat que constitueixen el gruix de la nostra economia.”

Per a més informació:

AUTÒNOMS PIMEC

Telèfon: 93 496 45 63

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.