Les persones treballadores autònomes poden deduir-se les despeses dels dinars, sopars i regals amb clients i proveïdors en l’Impost sobre Societats

05 novembre 2021

Segons la sentència 458/2021, de 30 de març de 2021, que crea jurisprudència, els autònoms podran deduir-se les despeses generades pels dinars o sopars que facin amb els seus clients i proveïdors, així com els regals o obsequis, en l’Impost sobre Societats.   

Aquesta sentència, tramitada per via contenciosa administrativa, interpreta el contingut de l’article 14.1 e) del Reial Decret Legislatiu 4/2004, on es disposa que els “donatius i liberalitats” són despeses no deduïbles. Segons el legislador, la qüestió plantejada s’ha d’interpretar d’acord amb la Llei 43/1995, de 27 de desembre, del nou Impost sobre Societats, on el concepte de despesa és molt més lògic i flexible. 

La normativa considera que en aquests casos les despeses amb el fi d’establir relacions amb clients i proveïdors, així com l’entrega de regals i obsequis, poden ser deduïbles en l’Impost sobre Societats, ja que són considerades com a despeses comptables i poden ser beneficioses per a l’autònom i per als seus ingressos. 

El legislador entén per despeses comptables totes les que estiguin correlacionades amb els ingressos i es realitzin dins de la mateixa activitat empresarial, dirigides a aconseguir un millor resultat. Aquestes despeses no busquen una consecució immediata i directa dels resultats, encara que es puguin produir de forma casuística, sinó que pretenen incentivar i fidelitzar les relacions amb els clients i proveïdors amb l’objectiu d’obtenir un benefici indirecte i de futur. 

Per tant, s'esbossa un àmbit subjectiu d'aplicació, on s'entén que les despeses que estan disposades a favor d'accionistes i en benefici de particulars no són deduïbles; sí que seran deduïbles si l’objectiu s'integra en la mateixa activitat empresarial i serveixen per optimitzar els resultats de l’empresa.

La sentència del Suprem suposa un gran avanç per als treballadors per compte propi, que a partir d’ara només hauran de justificar davant d’Inspecció de Treball les despeses i la seva relació empresarial amb els clients i proveïdors als quals s’hagi convidat o fet algun obsequi. 

 

Senwei Zhou

szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.