A partir de dilluns es podrà sol·licitar l'ajut de 2.000 euros per a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la covid-19

06 novembre 2020

A partir de dilluns, a les 9 del matí, es podrà sol·licitar l’ajut de 2.000 euros per a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

La sol·licitud s’ha de presentar via telemàtica a treball.gencat.cat/ajutautonoms

El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà en 10 dies des d’avui o quan s’exhaureixi el pressupost de 20 milions d’euros addicionals per a portar a terme aquest ajut d’urgència.

 

El nou ajut de 2.000 euros: Requisits

El nou ajut de 2.000 euros és una prestació econòmica de pagament únic, que està destinat a afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la covid-19 i les derivades de la nova declaració de l’estat d’alarma.

Aquest ajut està destinat a les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que exerceixin qualsevol l’activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones incloses el titular o els titulars.

Els requisits que aquestes persones autònomes han de complir per presentar la sol·licitud són, en concret, els següents:

  1. Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  3. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Aquest ajut de 2.000 euros és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, inclòs amb persones d’alta al règim general de la seguretat social i règims integrats.

 
 
 
 
 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.