Pacte de Garantia salarial del Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

22 juny 2022

Recentment, s’ha fet públic que la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) i les representacions de CCOO d’Indústria i UGT FICA, han arribat a un acord d’actualització de taules per l’aplicació de la garantia salarial que estableix el Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de Barcelona en l’article 41.

Segons indiquen, la signatura de la revisió es va produir el dijous passat, i ja s’hauria fet el tràmit de registre per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

A l’espera de la publicació oficinal de l’acord, segons el document fet públic per UGT FICA, el document consta dels següents punts:

  1. Aplicació de la garantia salarial als articles: 37.1, 37.2, 37.3, 43.1, 43.2, 45, 46, 48.2, 49,55, 71, i 72.
  2. Compensació i absorció: en les quanties previstes per l’any 2021, referenciades a l’acord, no operarà la compensació ni absorció, de conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria 4a.
  3. Quantitats abonades a compte conveni i conceptes similars: totes les quantitats abonades des de l’1 de gener de 2022, en concepte de “a compte conveni” o qualsevol altre concepte de naturalesa similar, van a compte de la revisió tècnica. I, en cas de ser superiors a aquesta, les diferències aniran a compte del conveni del 2022.
  4. Efectes de l’acord: els efectes de l’aplicació de l’article 41 del Conveni, ho són des de l’1 de gener de 2022, sent exigibles en el mes següent al de la seva publicació en el diari oficial que correspongui.

En qualsevol cas, caldrà restar a l’espera de la publicació oficinal de l’acord. Et mantindrem informat/ada.

 

Més informació: aguixe@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.