Ordre PCM/1047/2022 sobre procediment de valoració de llocs de treball

07 novembre 2022

Amb data 3 de novembre de 2022 s’ha publicat l’Ordre PCM/1047/2022, d’1 de novembre, per la qual s’aprova i es publica el procediment de valoració dels llocs de treball previst al Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Al Decret mencionat, per tal de garantir el principi de transparència retributiva, es va establir l’obligació d’adoptar un procediment de valoració de llocs de treball. Amb la finalitat de facilitar el compliment de l’obligació, el Ministeri de Treball i Economia Social, juntament amb l’Institut de les Dones (adscrit al Ministeri d’Igualtat) i interlocutors privats, han participat en el desenvolupament d’una eina informàtica que implementarà el procediment de valoració de llocs de treball, tal com es va fer amb l’eina d’igualtat retributiva (IR!). Aquesta eina serà publicada a les pàgines web del Ministeri de Treball i d’Economia Social i de l’Institut de les Dones i, a més, es publicarà una Guia d’ús de l’eina.

L’Ordre també disposa que el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Igualtat, a través de l’Institut de les Dones i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, realitzaran el seguiment de la implementació de l’eina de valoració dels llocs de treball, així com de l’eina d’igualtat retributiva (IR!).

La implementació del procediment per part de les empreses serà de caràcter voluntari i s’efectuarà a través de l’eina elaborada amb la finalitat d’avaluar la contribució de cada lloc de treball al conjunt de l’organització. Tanmateix, val a dir que, si la valoració dels llocs de feina es du a terme amb l’eina esmentada, s’entendrà que reuneix tots els requisits formals exigits.

 

Més informació: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.