Financiación para inversiones y proyectos

Nuclis d’R+D empresarial

29 abril 2021

Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar en aquest enllaç.

 

Administració

 

Generalitat

 

Departament

 

Departament d’Empresa i Coneixement

 

Empresa elegible

 

Empreses amb un mínim de 4 anys de vida

 

Sector

 

Tecnologia

 

Finalitat subvenció

 

Recerca i Desenvolupament

 

Conceptes subvencionables

 

Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en Economia Circular. Els projectes han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i s'han de poder classificar en alguna de les categories següents:

  1. Projectes d'R+D, on el producte/servei/tecnologia es podrà utilitzar en el procés productiu del propi sol·licitant.
  2. Projectes d'R+D, on el producte/servei/tecnologia dissenyat s'implanta en un tercer. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altra entitat no participant en el projecte.

 

Despeses subvencionables:

_Despeses de personal entitat sol·licitant

_Despeses de col·laboracions externes (no podrà superar el 50% del total):

  1. Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual
  2. Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny
  3. Assajos i proves de laboratori

_Altres despeses directament vinculades a l’activitat d'R+D

_Despeses indirectes

_Despeses de realització

 

Import mínim projecte

 

150.000 €

Import màxim projecte

 

No especifica

% màxim subvenció

 

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Recerca

70%

60%

50%

Desenvolupament

45%

35%

25%

Auditories

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

Import màxim de 150.000 €

 

Estat

 

Oberta

 

 

Data inici presentacions

 

(14/04/2021) 09:00h

 

Data final presentacions

 

(30/06/2021) 14:00 h.

 

Període execució projecte

 

 

3 anys de termini màxim per desenvolupar el projecte

 

 

Període justificació

 

Durant els 2 mesos posteriors a la finalització

 

Portal / Enllaç

 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/nuclis-rd-empresarial/

 

 

Pressupost convocatòria €

 

No especifica

 

Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.