Novetats sobre l'aplicació del RD 180/2015 de trasllats de residus a Catalunya

14 juny 2016
A Catalunya, en matèria de trasllat de residus segueix vigent el Decret 93/1999, però aquest s'ha d'adaptar als requisits del nou Reial Decret estatal 180/2015.

Aquesta adaptació comporta els següents canvis :

 

  • Contracte de tractament

 

S'ha de formalitzar un contracte de tractament previ a l'inici d'un trasllat i ha de contenir els aspectes esmentats a l'article 5 del RD 180/2015 :

 

  • Especificacions dels residus
  • Condicions del trasllat
  • Obligacions de les parts quan es presenten incidències

 

  • La vigència de les fitxes d'acceptació tindran una validesa de 3 anys  (la validesa anterior es fixava en 5 anys)

 

  • Per els següents residus és necessària la Notificació Prèvia de Trasllat (el contingut d’aquest document es detalla a l’annex II del RD 180/2015):

 

  • Residus perillosos que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret 93/1999.
  • Residus destinats a operacions d'eliminació que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret 93/1999.
  • Residus domèstics mesclats (LER 200301) destinats a valorització.
  • Residus destinats a instal·lacions d'incineració classificades com a valorització (R1/V61)

 

Conclusió

 

Els residus que estan sotmesos a la tramitació mitjançant les fitxes d'acceptació (FA), fulles de seguiment (FS, FI)  o justificant de recepció de residus (JRR), es continuaran tramitant de la mateixa manera conforme estableix el Decret 93/1999, adaptant el seu contingut al RD 180/2015.

 

 

Documentació necessària

 

Adjuntem l'enllaç al SDR, on hi podeu consultar la documentació necessària de control de residus dins de Catalunya :

 

Documentació necessària

 

Més informació:

 

DEPARTAMENT de Medi Ambient

Núria Vintró Bellapart

Telèfon: 972 22 55 77

Correu electrònic: nvintro@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.