Novetats relacionades amb la revalorització de les pensions públiques i altres mesures socials, laborals i d’ocupació al 2019

09 gener 2019

Mitjançant el Reial Decret-llei 28/2018, es fixa la revalorització de les pensions i altres prestacions públiques per a l’any 2019, d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) previst per enguany.

El Reial Decret esmentat estableix una revalorització de les pensions per un increment de l’1,6% respecte de l’import que haurien tingut el 2018 si s’haguessin revaloritzat d’acord amb l’IPC de cada un dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018. Les quantitats mínimes de les pensions per a l’any 2019 s’estableixen a l’Annex I del Reial Decret, i les quantitats per a l’any 2018 es troben a l’Annex II de la mateixa norma.

En conseqüència, la revalorització de les pensions es realitzarà d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret-llei referenciat, i no segons el que estableixen els articles 58 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social i 27 del Text Refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, els quals seran modificats en un termini de sis mesos per tal de configurar un mecanisme de revalorització que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes.

Així mateix, aquest Reial Decret-Llei modifica l’article 151 de la Llei General de la Seguretat Social, amb l’objectiu d’elevar l’increment en la cotització per la celebració de contractes temporals fins al 40 %.

Per últim, durant l’any 2019 la quantitat màxima de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert serà de 4.070,10 euros mensuals.

Més informació:

 

Departament Jurídic

Telèfon: 934.964.500

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.