Noves eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

19 maig 2017

El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la seva Comissió d’Igualtat i Temps de Treball, ha procedit a publicar una Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i un Decàleg de tolerància zero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. Aquests documents s’han fet comptant amb l’experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat que integren l’esmentada comissió.

 

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i a arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. (article 33 de la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 

La guia per elaborar el protocol ha de ser una eina útil per assolir entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol discriminació, especialment la desigualtat real que encara hi ha en la nostra societat per la presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe a l’entorn laboral. Per aquesta raó us fem arribar un exemplar de la guia i el decàleg que s’han elaborat.

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos al nostre Departament Jurídic i Laboral al següent número de tel.: 934 964 500 o bé per correu electrònic iruedas@pimec.org

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.