Nova proposta per al catàleg d’ocupacions de difícil cobertura

28 juny 2021

Des de la Comissió d'Immigració del SOC celebrada el passat 21 de juny de 2021, PIMEC ha informat de la manca de professionals amb titulació de medicina i infermeria generalistes que puguin cobrir l'alta demanda d'ocupació del sector sanitari i sociosanitari, ja que s'han incrementat molt especialment les ràtios de cobertura amb personal titulat i no és possible cobrir-les només  amb les persones en situació d'atur.

Per això, s'ha aprovat per part de les organitzacions membres del Consell de Direcció del SOC la proposta d’incloure al catàleg d’ocupacions de difícil cobertura del 3r trimestre les ocupacions de l’àmbit sanitari següents:

 

CATALUNYA: PROPOSTA OCUPACIONS CATÀLEG DEL 3R TRIMESTRE 2021

CODI

DESCRIPCIÓ OCUPACIÓ

21211010

INFERMERS DE CURES GENERALS

21111011

METGES ESPECIALISTES EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

21111020

METGES, MEDICINA GENERAL

 

En els pròxims dies el SOC demanarà la inclusió al SEPE de les 3 ocupacions proposades.

Es tracta d’un pas molt important per a cobrir les posicions de difícil cobertura, que queda a l'espera de la seva aprovació per part del  SEPE i d’aquesta manera es pugui donar sortida a la manca de professionals del sector.

Des de PIMEC volem agrair la col·laboració d'Aces (Associació Catalana d'Entitats de Salut) i de la Comissió de Sanitat de PIMEC, ja que sense les dades facilitades per part del sector no hauria estat possible tornar a incloure al catàleg d'ocupacions de difícil cobertura les ocupacions esmentades.

 

Més informació:

Itziar Ruedas iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.