Nova metodologia de càlcul de la tarifa regulada de l'electricitat

14 juny 2023

El Consell de Ministres ha aprovat el reial decret pel qual es modifica la metodologia de càlcul del Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), la tarifa elèctrica regulada, a què estan acollits uns nou milions de consumidors, al voltant del 34% de tots els domèstics.

La nova fórmula de càlcul, que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2024, incorporarà parcialment els senyals de preu a llarg termini.

Amb aquesta reforma del PVPC es duu a terme una desindexació parcial dels mercats al comptat, en incorporar referències dels mercats de futurs. Aquesta incorporació dels futurs serà gradual: representaran el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% el 2026.

Les referències de preus dels mercats de futurs estaran integrades per una cistella de productes a termini amb un horitzó temporal diferent: el 10% correspondria al producte mensual, el 36% al producte trimestral i el 54% al producte anual.

La nova metodologia preservarà el senyal de preus horaris en mantenir el diferencial resultant de la cassació del mercat diari.

Finalment, en compliment de la Directiva 2019/944 de mercat interior d'electricitat, a partir de l'1 de gener de 2024, es podran acollir a la tarifa regulada llars i micropimes -que hauran de certificar la seva condició a través d'una declaració responsable- amb una potència contractada menor o igual a 10 kW.

 

Consulta la publicació al BOE del Real Decreto 446/2023, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, para la indexación de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica a señales a plazo y reducción de su volatilidad.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.