Nova línia d’ajudes a la indústria gas intensiva

05 juliol 2022
Real Decret-llei 11/2022, de 25 de juny, estableix una nova línia d’ajudes a la indústria gas intensiva.
 
Els beneficiats són empreses, amb independència de la seva forma jurídica, amb domicili fiscal en territori espanyol, amb activitat durant el 2021 i 2022 en alguna de les següents activitats:
 

Codi CNAE2009

Descripció CNAE2009

089

Indústries extractives ncaa

133

Acabament de tèxtils

201

Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries

203

Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics

234

Fabricació d'altres productes ceràmics

235

Fabricació de ciment, calç i guix

239

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

241

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

244

Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris

 

Quantia de l’ajut per beneficiari: 2.600 euros per ocupat (a 15 de juny de 2022) amb un màxim de 400.000 euros per empresa (inclou ajudes concedides a empreses associades i vinculades).
 
Període i lloc de sol·licitud: del 15 de juliol al 31 d’agost de 2022, a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració tributària.
 
 
Més informació: mbonal@pimec.org
Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.