Nova actualització dels mòduls econòmics de la Formació Professional per a l'Ocupació

19 maig 2023
Tal com hem anat avançant en les darreres setmanes, us confirmem que la petició realitzada per PIMEC Formació i Ocupació al SOC amb relació a la revisió de l'actualització dels mòduls econòmics de formació ha estat acceptada.
 
Si bé s'està acabant de concretar, la previsió és que s'incorporin nous criteris que permetin adaptar els imports a la realitat actual de costos de la formació. A més, s'incorporaran altres novetats com:
-Actualització sobre els costos 2022 (i no sobre els 2 anys anteriors).
-Increment del percentatge d'imputació de costos indirectes del 10 al 20%.
-Reducció del nombre d'alumnes a efectes de còmput.
 
Aquests canvis impliquen una actualització dels resultats de l'estudi de mòduls de 2018 i tindrà aplicació a partir de la convocatòria FOAP 2023.
Ben aviat us en donarem més detalls.
 
Aprofitem per agrair als membres de PIMEC Formació i Ocupació les contribucions i propostes realitzades, i us convidem a seguir-ne realitzant a través de la intranet de la sectorial: https://acpimec.sharepoint.com/sites/sectorial_ocupacio_qualificacio/Lists/Formulari%20%20Temes%20operatius%20i%20incidncies%20amb%20ladmin/AllItems.aspx
 
Més informació: smiro@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.