Nous terminis de prescripció dels deutes

26 novembre 2015

El passat 7 d'octubre va entrar en vigor la reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil i, aprofitant l'avinentesa, el legislador estatal ha reformat l'article 1.964 del Codi Civil relatiu a la prescripció d'accions. Cal dir que és la primera actualització dels terminis de prescripció que fa el legislador des de l’aprovació del Codi Civil.

La conseqüència directa de la referida reforma per a la reclamació dels impagats originats en el si de les relacions mercantils és que el termini per poder exercitar la reclamació judicial s'estableix en 5 anys, llevat de les accions que tenen establertes un termini especial. Cal tenir present que, amb la regulació estatal anterior, el termini de prescripció era de 15 anys, mentre que a Catalunya el Codi Civil Català estableix un termini de 10 anys.

El nou termini de prescripció, que afavoreix notablement els interessos dels deutors, ens ha de fer veure la conveniència d'iniciar sense dilacions les accions procedents en defensa dels nostres crèdits, atès que els canvis normatius que el legislador va incorporant al nostre sistema legal van encaminats, cada vegada més, a devaluar els drets que ostenten els creditors.

Tot i que les mesures que el govern estatal va incorporar al seu projecte encara eren més perjudicials per als creditors, com la limitació dels efectes de la interrupció de la prescripció, afortunadament no van ser finalment aprovades, i per tant és imprescindible que en els supòsits en els quals no s'opti per instar la reclamació judicial es procedeixi a interrompre el termini de prescripció mitjançant la reclamació extrajudicial, de manera que el còmput del termini de prescripció comenci de nou.

Recordem que, a més d’oferir el servei de reclamació judicial d’impagats, també oferim el servei de reclamació i seguiment extrajudicial d’impagats mitjançant l’enviament d’un burofax, de manera que si de moment no interessa interposar la corresponent reclamació judicial es conservin intactes els terminis de prescripció.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sr. Ricardo Vergara

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: rvergara@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.