Els nous Fons Europeus, més a prop

18 desembre 2020

El Parlament Europeu va ratificar el 16 de desembre l’acord polític sobre el Pressupost Plurianual Europeu (MFF) i els nous fons de recuperació Next Generation EU (NGEU). 

Un cop superat el veto d’Hongria i Polònia la setmana anterior, el Parlament Europeu bàsicament ha introduït mecanismes de control de la despesa i també ha assolit una dotació extra de 16.000 milions d'euros, repartida entre diversos programes europeus, com es mostra a continuació. Destaquen el major pressupost del programa d’innovació Horizon Europe, així com el nou programa EU4Health, destinat a potenciar la indústria europea de salut.

Superat el tràmit parlamentari, els reglaments que regulen tant el MFF com el NGEU es publicaran properament al Diari Oficial de la Unió Europa i entraran en vigor el proper 1 de gener del 2021. El Govern espanyol, però, ja havia inclòs la dotació extra dels NGEU en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2021. Es tracta concretament de 26.000 milions d'euros, corresponents a una part de les transferències previstes, ja que de moment no es preveu usar el tram de préstecs (uns 72.000 milions d'euros). 

S’esperen les primeres convocatòries de subvencions amb càrrec als NGEU a partir del març, ja que els propers dos mesos la Comissió Europea hauria d’acordar amb el Govern el contingut i els compromisos del Pla Nacional de Recuperació, que constitueix la base per al repartiment dels fons. De moment, s’aprofitaran els programes, departaments i estructures d’ajut a pimes existents i no s’ha previst crear una agència especial per als NGEU, com alguns havien reclamat.

 

Com t'ajuda PIMEC?

PIMEC ha seguit de prop la tramitació dels nous fons europeus de recuperació a través de la seva delegació a Brussel·les i recentment ha mantingut una trobada virtual amb els màxims responsables de la seva gestió, tant a la Comissió Europea com al Govern espanyol.

En aquesta trobada, la Comissió Europea va demanar a PIMEC i a la patronal europea de pimes SME UNITED seguir de prop el desplegament dels fons NGEU, per tal d’assegurar que es destinin majoritàriament a pimes, tal com reclama la pròpia Comissió.

PIMEC insta les empreses a pensar ja en projectes d’inversió en digitalització i sostenibilitat que es puguin presentar a futures convocatòries, amb càrrec als fons NGEU. Pots fer arribar les propostes a PIMEC a través d'aquest formulari. El Departament de Consultoria Financera estudiarà cada cas i valorarà l’aplicació de programes d’ajut actuals i futurs a les necessitats de l’empresa.

Les associacions, gremis, clústers i agrupacions d’empreses també poden optar a presentar “projectes tractors” mancomunats, amb un import mínim de 40 milions d'euros, adreçant-se directament a jsoler@pimec.org per a la seva valoració amb els tècnics de la Secretaria General de Pimes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

 

Presentació dels fons NGEU als socis de PIMEC.

Documents descarregables: