Nou sistema de cotització per a les persones professionals autònomes

27 juliol 2022

Avui s’ha publicat en el BOE el RD-Llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per a les persones treballadores per compte propi o autònomes i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Us fem un avenç de les taules i el contingut de la norma, tot i que rebreu un resum exhaustiu de la seva aplicació aquesta mateixa setmana per mitjà d’un monogràfic.

La nova redacció modifica la llei 20/2007, d'11 de juliol, i el RD Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Aquesta modificació comporta passar a cotitzar amb un sistema vinculat als ingressos reals per tots els ingressos de les activitats econòmiques, empresarials o professionals que pugui tenir la persona treballadora, ja siguin per rendiments del treball, del capital mobiliari, pels societaris, o bé per activitats professionals.

Així doncs, la reforma conté un sistema de 12 trams que determina la base de cotització i la quota a pagar en funció dels rendiments nets de la persona professional autònoma. Aquest model serà vigent fins que arribem al model definitiu de cotització per ingressos reals, que a tot tardar s’aplicarà d’aquí a 9 anys.

 

Bases mínimes, màximes i quota per als anys 2023, 2024 i 2025


Modificacions en la base de cotització

S'habilita un sistema que permet als autònoms canviar la quota en funció de la seva previsió d'ingressos nets (descomptant els costos derivats de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades l'any. Al final de l'exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, i es retornaran o reclamaran quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre del que s’indica per a les previsions durant l'any.

Tarifa plana per als nous autònoms

El text aprovat també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a altres dotze mesos addicionals quan els ingressos nets continuïn sent baixos.

El text inclou, a més, una avaluació periòdica d'aquest nou sistema, que es realitzarà en el marc del diàleg social cada tres anys.

 

Més informació: szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.