Moncloa permet a les comunitats autònomes ampliar els sectors a qui dirigir els ajuts directes

21 abril 2021
El Reial Decret-Llei publicat avui al BOE obre la porta a què les comunitats autònomes puguin atorgar ajuts a activitats amb codis CNAE no inclosos en el primer redactat de la normativa que s'hagin vist particularment afectats pels efectes de la pandèmia. També, permet l'ajornament dels pagaments de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres.

RDL_6/2021 de mesures de suport en termes d’ajornament i/o fraccionament de deutes de naturalesa pública no tributàries i de flexibilització d’activitats beneficiàries dels ajuts a fons perdut segons RDL 5/2021

El RDL 6/2021 ens aporta dos elements:

I) Ajornament dels pagaments de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres:

Tipologia deutes

 • Concedits per l’Administració General de l’Estat.
 • Derivades del reintegrament i/o reemborsament d’ajuts o préstecs.
 • La gestió recaptatòria de les quals correspongui a les Delegacions d’Economia i Hisenda.
 • Per als exercicis 2021 i 2022.
 • I sempre que les empreses afectades hagin sofert reducció del volum de facturació o interrupcions en la cadena de valor.

Estatus dels deutes: tant les que estiguin en període voluntari com les que ja estiguessin en situació d’ajornament i/o fraccionament.

Requisits documentals per sol·licitar ajornament:

 • Memòria justificativa relativa a la dificultat atendre els deutes.
 • Certificació deutes tributaris.
 • Pla Viabilitat del Negoci.

 

II) Opció per part de les Comunitats Autònomes d’atorgar els ajuts de la línia de 7.000 Mio a empreses no incloses en l’Annex I) del RDL 5/2021:

 • Amb caràcter excepcional.
 • Per empreses amb especial afectació de l’activitat.
 • I amb deguda justificació en les convocatòries.

 

Més informació: Pere Cots pcots@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.