Model de declaració responsable per justificar els trajectes entre el lloc de treball i el de residència

31 març 2020

L’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, que estableix els criteris interpretatius per a l'aplicació del RDL 10/2020 també ofereix un model de declaració responsable per facilitar els trajectes dels treballadors entre el lloc de residència i de treball

Aquesta declaració responsable es farà servir només per aquells treballadors que no s’hagin de sotmetre al permís retribuït recuperable, vigent des d’ahir, que limita l’obertura de les empreses a les que desenvolupen activitats denominades com a essencials.

Si formes part del col·lectiu d'autònoms has de tenir en compte que el RDL 10/2020 no resulta d'aplicació a les persones que treballen per compte propi, sempre i quan la seva activitat no hagi estat paralitzada per la declaració de l'estat d'alarma, segons el llistat d'activitat del RD 463/2020.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Documents descarregables: 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.