Microcrèdits AVALIS per a la restauració i el comerç covid-19

26 octubre 2020
Línia de micropréstecs de 15.000 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades per les mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15 d’octubre d’enguany.

CONDICIONS GENERALS PRÉSTEC - AVAL:

A qui va adreçat

_Micropimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència COVID-19 i que compleixin els requisits que s’especifiquen.

Imports

_15.000 euros

Condicions del préstec

_Tipus interès: Euríbor més diferencial 1,85 punts.

_Comissió aval: 0,95 % anual.

Quotes mensuals

_Primer any: 24,24 € / mes

_Segon a cinquè any: 340,16 € / mes

Període

_Un total de 60 mesos, dels quals 12 són de carència.

Requisits generals

_Estar al corrent pagaments amb administracions públiques (TGSS, AEAT, ATC).

_Afectació negoci per raons COVID-19

_Sense incidències CIRBE

_Sense incidències ASNEF

Requisits específics per a autònoms

_Ingressos computables mínims 2019: 25.000 €

_Rendiment net estimació directa fiscal 2019 positiva

Requisits específics per a micropimes

_Facturació mínima 2019: 50.000 €

_Resultat any fiscal 2019 positiu

_Patrimoni net superior a 12.500 €

_Patrimoni net / Total passiu superior al 15 %

 

On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

https://www.avalis-virtual.cat  

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.