Mesures de finançament del govern central recollides al reial decret 8/2020, de 17 de març

18 març 2020

Aspectes preliminars

El nou paquet de mesures del govern central 8/2020 planteja un conjunt de suports financers amb l’objectiu d’evitar problemes de liquiditat.

Com a aspectes preliminars cal que tinguem en compte:

  • Falten per definir per part del Ministeri Assumptes Econòmics i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) els procediments i l’estructura dels préstecs (període, carència, tipus...), però aconsellem a l’empresa que comenci a definir l’import que li caldria i que ho comenci a plantejar a les entitats financeres habituals.

 

Línia d’avals del Ministeri d’Assumptes Econòmics de 100.000 milions d’euros

El Ministeri Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per part de les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre la gestió de factures, la necessitat de circulant, els venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

En aquest sentit, recomanem fer una estimació de les necessitats de finançament i començar a plantejar la necessitat a les entitats financeres habituals.

 

Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros

Les línies de l’Institut de Crèdit Oficial s’amplien en 10.000 milions d’euros. Això es farà amb la intermediació de les entitats financeres i seran tant línies a curt termini com línies a llarg termini.

Sobre aquest punt, recomanem el mateix que en l’anterior.

 

Mesures de cobertura asseguradora dels crèdits de circulant necessaris per a les companyies exportadores 

Es cobreix el crèdit de circulant que respongui a noves necessitats de finançament. Els beneficiaris són pimes internacionalitzades o en procés internacionalització i que s’enfrontin a dificultats de liquiditat. L’entitat atorgant serà el CESCE.

Aconsellem a les empreses que tinguin l’expectativa de dificultats de finançament de comandes exteriors per cobertura de risc que s’adrecin al CESCE.

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.