Mesures especials per contenir el brot de la covid-19 a tres barris de l'Hospitalet de Llobregat

15 juliol 2020
A partir de les 00.00 d’avui, 15 de juliol, el Govern recomana la població que romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic dels barris de La Torrassa, La Florida i Collblanc durant 15 dies.

La resolució recomana que la sortida del domicili es faci solament en els casos següents:

 • Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.
 • Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 • Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.
 • Per accedir als establiments comercials al detall d'alimentació, begudes i matèries primeres.
 • Per accedir a altres establiments comercials al detall, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.
 • Per fer trobades i activitats de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual.
 • Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Per a renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.
 • Per atendre els horts familiars d'autoconsum.
 • Per a exàmens o proves oficials inajornables.
 • Per causa de força major o situació de necessitat.
Els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament. El grup ha de ser al més estable possible.
 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents:
a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.
b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

 

Empreses de serveis i comerç al detall

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L'activitat comercial s'ha de fer, també, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el lliurament mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d'extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19.
 
Ús del transport públic
Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la flexibilitat horària necessària per evitar que hagin de fer servir el transport públic en hora punta.
 
Activitats d'hoteleria i restauració
En les activitats d'hoteleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre a la taula. A les terrasses, l'aforament ha de ser el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules.
Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferentment el servei a domicili i les comandes per emportar.

 

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la covid-19

 

Pots llegir la Resolució al DOGC aquí.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.