El Mecanisme d’Ajust de Carboni en Frontera (CBAM) començarà en fase de proves el pròxim 1 d’octubre

24 gener 2023

A finals de desembre les institucions europees arribaren a un acord polític per a desplegar al territori de la UE el Mecanisme d’Ajust de Carboni en Frontera (CBAM per les seves sigles en anglès). El CBAM ha estat una de les iniciatives legislatives més controvertides i ambicioses dels darrers anys, per les seves implicacions sobre el comerç exterior de la UE.

El CBAM gravarà en frontera aquells productes importats a la UE des de països amb escassa protecció del medi ambient, en funció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sobretot CO₂, que es generen en la seva fabricació. L’objectiu és sotmetre els productes importats a les mateixes obligacions de protecció del medi ambient que els fabricants europeus. En paral·lel, la UE retirarà de manera gradual durant 9 anys les assignacions gratuïtes de drets d’emissió de CO₂ que beneficien alguns sectors.

En el futur, els importadors dels productes sotmesos al CBAM, o bé els seus agents autoritzats, s’hauran d’inscriure a un Registre CBAM i estaran obligats a comprar uns Certificats CBAM, el valor dels quals es guiarà pels preus dels drets d’emissió de CO₂ (ETS). La compra dels Certificats es farà amb caràcter trimestral en funció de les importacions, amb una regularització i declaració final fins al 31 de maig de l’any següent.

El nombre de Certificats CBAM a adquirir dependrà de la intensitat d’emissions que s’assigni a la fabricació de cada producte importat. Per això, l’importador haurà de comptar amb dades fiables d’emissions de gasos dels seus proveïdors de fora de la UE. Aquestes dades hauran d’estar verificades per una entitat independent. Si no es disposa d’aquestes dades, la Comissió Europea podrà aplicar unes dades d’emissió “per defecte”.

Atesa la complexitat d’aquest nou mecanisme, les institucions europees han acordat aplicar un període transitori força llarg, amb obligacions creixents:

  • De l'1 d’octubre del 2023 al 31 desembre del 2025: període transitori durant el qual els importadors dels productes afectats només lliuraran dades sobre emissions, però no hauran d’adquirir Certificats CBAM.
  • De l'1 de gener del 2025 a l'1 de gener del 2034: es desplegarà íntegrament el CBAM amb obligacions de compra de Certificats pels productes coberts per la regulació. De moment, els productes inclosos abasten el ciment, l’alumini, els adobs, l’electricitat, l’hidrogen, el ferro i acer. La llista exhaustiva figura a l’annex. 
  • Abans d’acabar el període transitori el 31 desembre 2025, la Comissió Europea en farà una avaluació i podria incloure més productes, com per exemple els articles químics i plàstics, que el Parlament Europeu ja va voler afegir durant la tramitació de la iniciativa.

 

A les setmanes vinents, l’acord polític assolit es plasmarà en un Reglament a publicar en el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE).

 

Més informació: jsoler@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.