En marxa una nova línia de crèdits de CESCE per a empreses internacionalitzades

24 abril 2020

El govern espanyol ha aprovat la creació d’una línia extraordinària de cobertura de crèdits de circulant en el marc de la crisi provocada per la covid-19 que gestionarà la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE), que estarà dotada de 2.000 milions d’euros i que anirà destinada a empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització.

A continuació us detallem les condicions generals necessàries per accedir a un préstec d’aquesta línia, us responem a les preguntes més freqüents que poden sorgir i us donem algunes recomanacions sobre com aprofitar la línia.

Condicions generals préstec-aval

A qui va adreçat

_Empreses que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la covid-19 i que s’enfrontin a un problema de liquiditat o manca d’accés al finançament.

_Que siguin empreses internacionalitzades.

Requisits internacionalització

_Empreses en què el negoci internacional, segons l’última informació financera disponible, representi almenys un terç de la seva xifra de negoci.

o

_Empreses que siguin exportadores regulars (empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys independentment de l’import exportat).

Imports

Per crèdits amb venciment superior al 31/12/2020, el principal no podrà excedir de:

  • Doble massa salarial 2019.
  • 25% facturació 2019.
  • Necessitats liquiditat justificades per 18 mesos en casos de pime.

_Les entitats es comprometen a mantenir almenys fins al 30 de setembre els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients les línies dels quals siguin avalades.

Elegibilitat del préstec

_Crèdits de circulant formalitzats amb posterioritat al 17 març 2020.

_Els avals podran sol·licitar-se fins al 18 de setembre 2020.

_Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 desembre del 2019 ni amb situació impagament amb empreses sector públic.

_Els acreditats no poden estar en procediment concursal o preconcursal ni en situació de crisi a 31 desembre de 2019.

Condicions aval per a pimes i autònoms.

  • 0,2 % per a avals amb un venciment de fins a 1 any.
  • 0,3 % per a avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.
  • 0,8 % per a avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.

Cobertura aval

_80 % de l’import dels préstecs.

 

Període

_Fins a 5 anys.

 

Interès

_L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions  finançament que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de de l’inici de la crisi de la covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

Aplicació préstec

_Nous crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora que responguin a noves necessitats de finançament derivades de la crisi sanitària de la covid-19 i no a situacions prèvies a la crisi actual.

_El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. 

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Veure afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la covid-19 i ser empresa exportadora d’acord amb allò definit en els requisits d’internacionalització.

3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?

Sí.

4) Import a sol·licitar

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria per la situació actual d’alarma de la covid-19.

5) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

No, ja que el pagament de quotes es planteja per a noves necessitats de finançament derivades de la crisi sanitària de la covid-19.

6) Em poden cancel·lar una línia en contrapartida de la signatura d’aquesta?

No, els préstecs que es beneficien de l’aval CESCE han de respondre a noves necessitats de finançament.

 

Us recomanem que tingueu en compte els següents punts:

-Cal evitar les garanties personals, ja que l’entitat ja disposa del 80% aval.

-No acceptar productes contrapartida (ex. pòlisses assegurança o semblants).

-Respecte a tipus interès hem de tenir millors condicions que les que l’entitat ens apliqui en aquests moments seguint l’establert en el reglament CESCE subscrit per part de les entitats i que determina que:

  • L’entitat té l’obligació de garantir que els costos dels nous crèdits de circulant que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de de l’inici de la crisi de la covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

-Respecte a si ens proposen de fer una pòlissa amb venciment a un màxim de 5 anys per renovar una d’existent:

  • Recordar que només s’autoritza nou finançament.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.