Manresa convoca ajuts a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur

06 juny 2023
En el marc dels Fons de prestació dels Plans locals d'ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona.
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur. També podran ser beneficiàries les persones treballadores o professionals per compte propi o autònoms, sempre que contractin treballadors per compte d'altri.
 
L’ajut consistirà a cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació de la persona treballadora fins a un màxim de 6 mesos. Per tant, la quantia concreta de l’ajut la determinarà l’Ajuntament en funció de cada cost salarial total. Les empreses podran sol·licitar un màxim de 2 ajudes.
 
Les sol·licituds, que ja es poden presentar, es resoldran per ordre cronològic de presentació, un cop efectuades les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostària assignada.
 
 
Més informació: mficapal@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.